20200603 opnieuw misvieringen stoelenWe kunnen weer naar de mis. De nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor de hervatting van religieuze bijeenkomsten. In alle pastorale eenheden van ons decanaat Brugge zijn er weer eucharistievieringen.

Maar het aanbod zal helemaal anders zijn dan vóór de coronacrisis. En de vieringen zelf zullen er ook anders uitzien dan voorheen.

Vieringen vanaf weekeinde 20 en 21 juni

Vanaf het weekeinde van 20 en 21 juni zijn er opnieuw eucharistievieringen in onze pastorale eenheid. We wachten nog even met de heropstart van de weekmissen. Zoals in de handleiding van de bisschoppen staat: ‘Het hervatten van de liturgische vieringen gebeurt best heel voorzichtig en stapsgewijs.’

Omwille van een betere en ruimere verspreiding van het aantal kerkgangers hernemen we de meeste vieringen zoals vóór de coronatijd. Dit betekent:

op zaterdag:
16.00 uur in de Sint-Salvatorskathedraal
17.30 uur in Sint-Pieterskerk
19.00 uur in Sint-Jakobskerk
(géén mis om 17.30 uur in Onze-Lieve-Vrouwekerk)

op zondag:
9.00 uur in Sint-Annakerk
10.30 uur in de Sint-Salvatorskathedraal
10.30 uur in Christus-Koningkerk
11.00 uur in Onze-Lieve-Vrouwekerk
19.00 uur in Sint-Gilliskerk

Maximum toegelaten

20200603 opnieuw misvieringen

Het aantal gelovigen dat de misvieringen kan bijwonen wordt sterk beperkt tot een maximum van 100 stoelen en elke stoel op 1,5 meter van de ander. Voor sommige kerken is het aantal daardoor beperkt.

Dat betekent concreet in onze pastorale eenheid:

Christus-Koningkerk: max. 80 aanwezigen
Onze-Lieve-Vrouwekerk: max. 90 aanwezigen

Heilige-Magdalenakerk: max. 70 aanwezigen

Sint-Annakerk: max. 40 aanwezigen
(benedenkerk)
Sint-Gilliskerk: max. 50 aanwezigen
Sint-Jakobskerk: max. 80 aanwezigen

Sint-Pieterskerk: max. 30 aanwezigen

Sint-Salvatorskathedraal: max. 95 aanwezigen

Sint-Walburgakerk: max. 30 aanwezigen

De kerkgangers worden aan de ingang van de kerk toegelaten zolang er vrije plaatsen zijn. Eens die allemaal bezet, kan niemand meer toegelaten worden. Dat klinkt onaangenaam en dat ìs het ook. Maar we willen in geen geval tegen de veiligheidsregels ingaan. Kom dus tijdig naar de kerk!

Communie

In de handleiding van de bisschoppen voor de heropstart van de vieringen staat het volgende: ‘Zeker in het begin bevelen we geestelijke communie aan!’ Dit zullen we ook tijdelijk toepassen in het decanaat Brugge. Eenmaal we min of meer gewoon zijn aan de andere wijze van vieren, bieden we de kans aan tot individuele communie. In het hele decanaat zullen we dit gelijktijdig opstarten.

Toch benadrukken we dat ook zonder fysieke communiegang we opgeroepen worden om in deze wereld het lichaam van Jezus Christus te zijn!

Stoelen ontsmetten – anderhalve meter…

De instructies die het bisdom heeft uitgewerkt in samenspraak met de corona-expertencommissie GEES zijn heel duidelijk: als binnen 72 uur, drie volle dagen dus, een andere viering in dezelfde ruimte plaatsvindt, moeten àlle stoelen ontsmet worden. Dat is een heel karwei, maar we zorgen voor de veiligheid van ieder. Bijkomend worden alle kerken voldoende verlucht. Iedere kerkfabriek staat in voor de aankoop van extra materialen zoals handgel, markeringsgerief, affiches enz. Onze dank gaat zeker uit naar ieder die hier een belangrijke verantwoordelijkheid neemt! Voor onze pastorale eenheid zal decanaal assistent Peter Lambert de algemene coördinatie op zich nemen.

Nog even meegeven dat we ook bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk de veilige afstand van anderhalve meter bewaren.

Zingen – vredeswens – collecte

De instructies van de bisschoppen, ingegeven door de nationale expertengroep GEES, zeggen verder: koorzang en zelfs volkszang worden niet toegelaten. Want wie zingt verspreidt het virus over een grotere afstand dan wie praat. Gezongen misvieringen moeten we dus nog wat uitstellen.

Bij het Onzevader kunnen we elkaars hand niet vasthouden en de vrede niet doorgeven met een handdruk. We zijn hier ondertussen al wat ‘geoefend’ en we hebben gelukkig even mooie alternatieven om elkaar de vrede toe te wensen.

Het gebruik van zangboeken is niet toegelaten en wijwater is evenmin beschikbaar. Er is geen omhaling. Wel kan men een bijdrage (stoelgeld en omhaling) achterlaten in een offerblok achteraan de kerk. Allemaal ingrepen waar we een tijdlang moeten aan wennen.

Suisse of steward

Onze oudere parochianen zullen zich hem zeker herinneren: de suisse, die met zijn staf of hellebaard statig rondliep en de orde in de kerk moest handhaven... 'Steward' heet dat nu, wellicht naar het voorbeeld van de stewards bij voetbalwedstrijden. Zo statig als de suisse zullen ze er wel niet uitzien, maar bij elke viering zullen er stewards aanwezig zijn om erop toe te zien dat de afstands- en andere veiligheidsregels correct nageleefd worden.

De stewards zullen er aan de ingang ook op toezien dat niet meer kerkgangers binnenkomen dan toegelaten. Mogen we vriendelijk oproepen om te doen wat de stewards vragen. Neem het hen niet kwalijk als ze duidelijk maken dat alle plaatsen volzet zijn.

Uitvaarten, doopsels, huwelijken

Rond uitvaarten, huwelijken en doopsels houden we rekening met dezelfde maximum aantallen, zoals bij gewone eucharistievieringen. Sacramenten waarbij contactrituelen ingebouwd zijn (kruisje geven, zalven, handoplegging…) vragen dubbele veiligheid en voorzichtigheid. Zoals in de voorbije maanden bevelen we sterk woord- en gebedsdiensten aan voor uitvaart- of huwelijksvieringen.

Het wordt wennen…

Bij het aandachtig lezen van al het vorige heb je ongetwijfeld de indruk dat vooral deze twee woorden het hardste klinken: geen en niets! Excuses hiervoor! Zo vriendelijk of aantrekkelijk klinkt het allemaal niet. En we willen van ons kerkgebouw zeker geen ruimte maken met als voornaamste waarschuwing: ‘Te betreden op eigen risico!’ of ‘Hier waak ik!’ Echter vinden we deze voorschriften niet zelf uit. Samen met ieder van u, verlangen ook wij naar een gewone, spontane manier van vieren, liefst zelfs zo vlug als mogelijk.

Toch willen we altijd het positieve blijven zien en in deze crisis (die er nog steeds is!) ook de kansen ontdekken die ons worden aangeboden. Zo zijn we al blij dat we weer naar de mis kunnen komen! Zo willen we elkaar opnieuw hartelijk ontmoeten! Zo willen we opnieuw Jezus’ goede boodschap in ons hart, in onze kerkgemeenschap laten doordringen! Ondanks alle beperkingen blijven we vreugde en goedheid uitstralen. Dat is de mooiste eigenschap van ieder christen!

Misschien lukt het ons de regels gaandeweg minder strak te maken. Hoe of wanneer dat zal gebeuren, valt moeilijk te voorspellen. Het worden weken van zoeken en uittesten. Misschien zal het soms een beetje stroef gaan of wat frustraties opleveren. Maar dank zij ieders medewerking komt het wel goed! Bewaren we het vertrouwen! Samen staan we sterk en komen we hier zeker doorheen met de steun van velen én… met de hulp van Gods genade!

Met verbonden groeten,

deken Lieven en de decanale raad van Brugge