COMPAZ in coronatijden

Kansen en mogelijkheiden

Voor COMPAZ, Companheira Agostiniana Zwartzusters, veranderde half weg maart 2020 heel veel. Studenten verlieten noodgedwongen hun studentenkamer of studio bij de Zwartzusters in Brugge. De maandelijkse Augustinusleesgroepjes, het Bijbelgroepje en de ondersteuningsgroep van COMPAZ konden niet meer doorgaan. Onze Augustijnse abdijendag in juli en zelfs ons zomers Augustinusevenement in augustus, over de ontmoeting tussen Damiaan en Augustinus, moesten we met pijn in het hart anuleren. Wat nu?

logo compazS

In deze nieuwe levenssituatie moesten we plots denken aan de woorden van Darwin: “Het is niet de sterktste of de meest intelligente van de soort die overleeft, maar degene die zich het best aanpast aan veranderingen”. Maar het was de heel serene gebedsdienst van de paus op het lege Sint-Pietersplein bij valavond in Rome die ons hart ten diepste toe beroerde. We werden er ons bewust van dat we in hetzelfde schuitje zitten, allen broos en gedesorienteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, allen geroepen om midden de crisis vertrouwvol te roepen op de Heer. handAugustinus’ woorden over het met God onderweg zijn, klonken aanlokkelijk: “U troost ons en zegt: Ga maar, Ik draag je en breng je naar je bestemming. En ook daar blijf Ik je dragen”.

Voor ons dus redenen genoeg om te zoeken naar verborgen kansen en nieuwe uitdagingen. Wekelijks vertrokken er bemoedigende boodschappen naar studenten en COMPAZ-deelnemers. De Bijbel en de vele geschriften van Augustinus bleken een onuitputtelijke schat die ook nu troost, bemoediging, kracht en perspectief schonk. Via mail of de rubriek ‘Aanvraag gebed’ van onze website vroegen mensen ons te bidden voor zieken en overledenen. Een 25-tal mensen waren bereid om een biddende kring rond deze gebedsintenties te vormen.

Telefoonpastoraal

Telefoonpastoraal - pastoral da escuta zoals de Braziliaanse Zwartzusters het ook noemen - kreeg wekelijks een bijzondere plaats. Deelnemers werden opgebeld en konden vertellen over wat hen in deze onzekere tijd ter harte ging. Opvallend was hoe snel deze gesprekken een eigen zingevings- en geloofsdiepte kregen. Want midden de eenzaamheid vonden mensen steun in een geloofslied op internet, digitale eucharistievieringen, een goed boek, authentieke ontmoetingen, persoonlijk gebed…

De kracht van verbondenheid

tafel SStudenten communiceerden liever via Facebookgesprekken en waren dankbaar dat ze beluisterd werden in wat voor hen onzeker was en moeilijk lag: zelfdodingen van mensen uit hun vriendenkring, overlijden van geliefde grootouders, het gemis van de motiverende dagelijkse contacten met medestudenten, vernieuwde studiekeuzes zonder opendeurdagen, zich alleen moeten voorbereiden op examens. Toch waardeerden velen, soms tot hun eigen verbazing, de ervaringen in de eigen thuisbubbel, wandelingen in de natuur, rustig kunnen studeren. Dit vertelden ze ons nadrukkelijk op de life-studentenontmoeting van zaterdag 27 juni rond het thema ‘De kracht van verbondenheid. Bij deze gelegenheid werd een studentengastenboek plechtig ingehuldigd.

Voor de eerste keer creëerden we digitale leesgroepjes waarbij we elkaar konden ontmoeten via Meet of Zoom. Zelfs oudere mensen schakelden hun kinderen of kleinkinderen in om hun computer weer op punt te stellen. Niets kan natuurlijk de kwaliteit van een echt samenzijn vervangen, maar toch… het deed deugd om elkaar digitaal te ontmoeten en met elkaar ons geloof uit te wisselen. Beter dat dan niets.

Ondertussen rijst de vraag: dienen we ons ook voor te bereiden op digitale Augustinusevenementen? Zal onze Augustinusnamiddag op 13 december 2020 over de therapeutische dimensie van ons geloof life kunnen doorgaan? Of dienen we verder de digitale kaart te trekken en ons daarin te laten ondersteunen?

Realistisch aanbod

Het komende werkjaar zullen we alvast realistisch verder gaan op het spoor dat we sinds maart ingeslagen zijn. Ons aanbod is het volgende:

* Iedere tweede dinsdagavond of woensdagnamiddag van de maand is er een Augustinusleesgroepje. We nemen een zeer verfrissend en zelfs ontroerend boek over Augustinus van James K. A. Smith als leidraad: On the road with Saint Augustine (Op weg met Augustinus).

* We starten een Bijbelgroepje op de derde dinsdagavond van de maand.

* Indien een telefonisch gesprek of persoonlijke digitale ontmoeting rond zingeving en geloof in deze tijd u aanspreekt, dan kan u ingaan op ons aanbod van zo’n persoonlijke halfuurontmoeting.

* U kan ons ook laten weten als u graag deel wil uitmaken van de biddende kring rond de ontvangen gebedsintenties. Dan krijgt u deze intenties door.

Of de ontmoetingen live of digitaal zijn, wij vertrouwen op Jezus’ Woorden: “Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in het midden” Mt 18,20.

U kan zich voor één van deze mogelijkheden inschrijven via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. en/of bijkomende info vragen op het telefoonnummer: 0485/08.21.59 – Van harte welkom!

Anne Desmet

Meer info over heel onze werking vindt u op de geactualiseerde website: www.compaz.be en via  https://www.facebook.com/companheira.agostiniana.5/