Misvieringen ongewijzigd

Situatie ongewijzigd

Ondanks de beperkte ‘versoepeling’ van het Overlegcomité (11 december 2020: eredienst voor maximum 15 kerkgangers) besluit onze pastorale eenheid Sint-Donatianus om geen eucharistievieringen te organiseren zowel tijdens de week en het weekeinde, evenmin op Kerstmis. Met andere woorden: de situatie blijft ongewijzigd, voorlopig tot en met 1 maart, zoals eerder ook aangekondigd. Trouwens, met een maximum aan 15 kerkgangers is dit moeilijk. We willen niemand teleurstellen, ook al zijn we ons bewust dat velen hartsgrondig verlangen de draad terug op te nemen en samen zoals vroeger eucharistie te kunnen vieren, zonder enige vorm van beperking. Het is dus nog even doorduwen en volhouden en dat is voor niemand gemakkelijk.

Oproep van solidariteit

Het bisdom Brugge heeft er alle begrip voor wanneer ter plaatse wordt beslist om – zoals in het volledige decanaat – geen vieringen te voorzien, met uitzondering van uitvaarten en huwelijken. Het garanderen van de veiligheid en de gezondheid van iedereen blijft in deze moeilijke tijd de belangrijkste regel.

We sluiten ons hier bij aan en roepen ieder op tot solidariteit en verbondenheid met mensen die het in deze tijden moeilijk hebben. Weliswaar staat de deur op een kier. Het licht komt ons reeds tegemoet, maar dat betekent nog niet dat we die deur helemaal kunnen openen of passeren!

Zinvolle alternatieven

Wat de misvieringen betreft: zoals gepubliceerd in elke editie van Kerk en Leven verwijzen we het liefst naar de vieringen op VRT-Eén of naar de veelheid van andere gestreamde misvieringen.

Er is echter nog méér! Al een tijdje bieden we de Fluisterlijn aan. Mensen hebben de kans ons te telefoneren. We zijn één en al oor en aandacht voor ieder die er nood aan heeft.

Bovendien en sedert het begin van de adventstijd kan je voor iedere zondag een bezinnend woordje ‘meemaken’ door priester Stijn, parochieassistent Hans, priester Lode en ikzelf. Eén adres: onze website kerkinbrugge.be. Het evangelie van de komende adventszondag is de telkens leidraad, ook met Kerstmis.

Bovendien maken onze teamleden Thérèse en Maurice er elke week veel werk van om naar tientallen mailadressen telkens een woord van leven en van positieve inspiratie te zenden. Met veel dank!

Herinner je ook de actie 1+1+1 waarvan priester Toon de inspirator is. Een gesprek, een brief, een telefoontje. Echt te doen om ons christen-zijn elke dag en elke week waar te maken!

En tot slot: bij elk kerkbezoek ontvang je in deze dagen onze prachtige wens- of kerstkaart! Het is je van harte gegund. Onze kerken blijven trouwens open voor bezinning en gebed. En wie dit wenst kan zelfs een geschenkje meebrengen voor mensen-aan-de-rand. Je vindt de grote manden bij iedere kerststal. Daar horen ze trouwens thuis: een geschenk voor ieder mensenkind, het Jezuskind indachtig!

Vrienden, laten we ondanks alle beperkingen – iemand had het over ‘ambetantigheden’ – van deze dagen vooral ook de kansen of mogelijkheden zien én ontdekken, zowel “naar inzet als naar inkeer”!

Een zalig hoogfeest van Kerstmis,

deken Lieven