Goede vrienden en beste medewerkers,

dat gaat met jou? Het is bijzonder lang geleden dat we elkaar nog eens ‘gewoon’ mochten ontmoeten of zomaar vragen: ‘Oe ist? Hoe gaat het met jou?’ Daarom hebben we de voorbije maanden iedere beperkte of soms al te korte ontmoeting leren waarderen, meer dan ooit tevoren. 

Al blijven we moedig volhouden, toch verlangen we er stilaan hartsgrondig naar elkaar opnieuw te zien, ook om de vieringen terug op te starten. Christen zijn we pas ten volle in gemeenschap met elkaar en vele anderen!

Goed nieuws!

We hebben goed nieuws: dit moment komt eraan! Eindelijk! Als de cijfers meezitten gaan we met de misvieringen van start in het weekeinde van zaterdag 12 en zondag 13 juni. Alle remmen losgooien zit er voorlopig niet in. Daarom volgen we nog steeds de richtlijnen op van het nationaal Overlegcomité. Maw. de voornaamste beperkingen blijven van tel zoals handen ontsmetten, mondkapje aanhouden en afstand respecteren. We moeten ze tot vervelens toe herhalen.

Maar we zijn hoopvol want vanaf 9 juni kunnen we met een maximum van 100 kerkgangers opnieuw de zondagse vieringen laten doorgaan. Vanaf Pasen hadden we al de draad opgenomen met de misvieringen tijdens de week, zij het slechts met een handjevol aanwezigen, 15 om precies te zijn. Let wel: afhankelijk van de oppervlakte bereikt niet elk kerkgebouw het aantal van 100. Herinner je trouwens voorbije zomer… We hernemen dus ongeveer dezelfde aantallen met dit overzicht:

Christus Koning: 90
Onze Lieve Vrouw: 100
Sint-Anna: 40
Sint-Gillis: 100
Sint-Jacobs: 100
Sint-Magdalena: 90
Sint-Pieters: 35
Sint-Salvators: 100
Sint-Walburga: 80

Deze aantallen worden gepubliceerd via de gekende kanalen van kerkinbrugge.be, Facebook, Kerk en Leven…

Heropstart vieringen juni 2021. Welkom !Stewards met gastvrij onthaal

Vanaf dat weekend willen we dan ook opnieuw beroep doen op onze gedreven stewards! Ze staan garant voor een gastvrij onthaal in ieder kerkgebouw. Wellicht hoeven ze niet telkens in volle getale voor elke viering aanwezig te zijn. We laten het graag en in alle wijsheid aan hen over, ervaringsdeskundig als ze ondertussen geworden zijn. Beste dank hiervoor!

Klokken luiden

Aan alle klokkenluiders, kosters of vrijwillige medewerkers vragen we om tijdens het startweekeinde de kerkklokken volop te laten luiden voor de aanvang van de misvieringen. Misschien zelfs wat langer dan gewoonlijk? Dank overigens om jullie goede medewerking de voorbije maanden bij het ‘opluisteren’ van ieder hoogfeest! Soms voelen mensen aan dat het véél te lang stil is geweest om en rond onze kerkgemeenschap. Terecht of niet, maar we hoeven niet bang te zijn ons opnieuw te laten horen! 

Oproep én dank aan ieder! 

Zo willen we ieder terug oproepen ‘live’ aan te sluiten bij de vieringen. Je bent van harte welkom en we zullen je met open armen ontvangen! Iedere kerkganger groot of klein, van lector tot acoliet, koster of organist enz. iedereen is van harte welkom. ’t Zal deugd doen elkaar terug te zien en terug te ontmoeten. We hebben je echt nodig, we hebben elkaar broodnodig!

Tot slot een woord van dank aan ieder om alle trouwe inzet waar dan ook. Dank om je immer goede zorgen in onze brede geloofsgemeenschap. Dank om ieder steentje, klein of groot, dat bijgedragen heeft om het uit te houden en om de dagen ‘op te fleuren’ met een woord of een gebaar van bemoediging en ondersteuning! 

Om het met een beeld uit te drukken: welkom terug aan boord van het kerkschip. Laat God maar de Stuurman zijn van het schip. Hij heeft het roer in handen en leidt ons als een ‘vriendelijk licht’!

Met dankbare groeten,
Deken Lieven en het parochieteam