Hier vind je de meest recente coronaregels.20211029 Bisdom

Vanaf zaterdag 4 december 2021 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle erediensten in het hele land vanaf de leeftijd van 6 jaar (was voorheen vanaf 10 jaar). Het dragen van het mondmasker is altijd verplicht in het gebouw van de eredienst, ook wanneer er geen eredienst aan de gang is. Een Covid-Safe Ticket (CST) wordt niet gevraagd om de eredienst bij te wonen.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.

Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.