HBP2022 klNa een onderbreking van twee jaar zal op Hemelvaartsdag 2022 de wereldberoemde Heilig-Bloedprocessie opnieuw door de straten van de Brugse binnenstad trekken. Ongetwijfeld zullen veel Bruggelingen weer uitkijken naar deze feestelijke dag. Zowel doorsnee-inwoners als prominenten stellen er prijs op aan de processie deel te nemen of aanwezig te zijn op het parcours. De internationale faam van de processie is algemeen erkend: sinds 2009 is de Heilig-Bloedprocessie opgenomen op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO-werelderfgoed).  

Op Hemelvaartsdag, dit jaar op 26 mei,  herdenkt de Kerk dat de Verrezen Heer Jezus Christus definitief aan onze waarneming is onttrokken. Hij blijft bij ons aanwezig in de Eucharistie en via de verhalen en getuigenissen in het Nieuwe Testament. Bedevaarders naar het Heilige Land vinden in Jeruzalem en de overige Heilige Plaatsen herinneringen aan zijn reële aanwezigheid, zijn optreden, zijn Lijden en Dood bij het begin van onze jaartelling. Verspreid over Europa is er ook een aantal relieken bewaard, die verwijzen naar Zijn Lijden en Dood. Deze tastbare objecten, eeuwenlang bewaard en vereerd, confronteren de gelovigen met het reële verhaal van Jezus’ Lijden en Dood. De Brugse reliek van het Heilig Bloed, bewaard in een 11de-eeuws kristallen flesje, afkomstig uit Constantinopel, verwijst naar het bloed dat door Jezus bij Zijn dood is verloren. Authentieke documenten bewijzen dat het Heilig Bloed in Brugge zeker al in het midden van de 13de eeuw de kostbaarste religieuze schat van de stad was.

De Heilig-Bloedprocessie: een stedelijke traditie

Op 3 mei 1304, het feest van de H. Kruisvinding, droegen de Bruggelingen voor het eerst hun belangrijkste reliek, het Heilig Bloed van Jezus Christus, in een plechtige processie rond de stad. Het toenmalige stadsbestuur organiseerde de ommegang en nodigde de hoge geestelijken van de omgeving uit om de processie bij te wonen. De processie, die samenviel met de jaarmarkt, nu de Meifoor, gaf vanaf 1304 een religieuze toets aan de feestelijke drukte in de stad. Op 1 juni 1310 erkende paus Clemens V op verzoek van het stadsbestuur de verering van het Heilig Bloed in Brugge. Hij hechtte zijn goedkeuring aan de jaarlijkse processie, die toen al zeven  keer was uitgegaan. In de geest van die tijd kregen de gelovigen die het Heilig Bloed kwamen vereren ook allerlei aflaten en ze konden in de twee weken na 3 mei allerlei plechtigheden bijwonen in de Sint-Baseliskerk, waar de reliek nu nog steeds wordt bewaard. De Sint-Baseliskerk kreeg in 1923 de titel van basiliek. Bruggelingen hebben het nog steeds over ‘de Heilig-Bloedkapel’.

Sinds 1970 wordt de processie niet meer begin mei maar op Hemelvaartsdag georganiseerd. In de processie vloeien religie, geschiedenis, overlevering en legende samen in één stedelijke traditie. Traditie betekent niet dat de organisatoren steeds hetzelfde tonen. Geen enkele editie is dezelfde als die van het vorige jaar. En na een onderbreking van enkele jaren zijn bijna vijfhonderd figuranten volledig  in het nieuw uitgedost! Hier kan nog worden aangestipt dat de organisatie in 2022 een waar huzarenstukje is geworden: de voorbereiding van de processie kon door de COVID-maatregelen pas laat van start gaan en de zoektocht naar figuranten liep door de langdurige inactiviteit niet van een leien dakje. De organisatoren en meer bepaald de coördinator en de regisseur van de processie hadden het dan ook niet gemakkelijk!

De Edele Confrérie van het Heilig Bloed is verantwoordelijk is voor de instandhouding van de processie. De Confrérie ontstond in de late middeleeuwen vanuit het stadsbestuur om de verering van het Heilig Bloed te verzekeren. Het stadsbestuur bleef dan ook steeds betrokken bij de Heilig-Bloedprocessie. Vanaf 2018 heeft het stadsbestuur zich geëngageerd binnen de VZW Heilig-Bloedprocessie om samen met de Confrérie de continuïteit van de processie materieel te waarborgen.

De Heilig-Bloedprocessie: ook een sterk religieus getuigenis

De toeristische aantrekkingskracht van de Heilig-Bloedprocessie mag niet doen vergeten dat de processie essentieel een religieus gebeuren is. De processie toont met muziek, zang en straattoneel Jezus’ leven, Zijn Lijden, Dood, en Verrijzenis. Taferelen uit het Oude Testament vertolken eerst nog de oude verhalen die de christelijke visie op de plaats van de mens in de Schepping, zijn relatie tot God en de voorafbeelding van Christus’ komst illustreren. Het kostbare schrijn met het Heilig Bloed, tastbare herinnering aan Jezus’ Lijden en Dood, vormt het hoogtepunt van de processie. De duizenden toeschouwers zijn steeds sterk onder de indruk. In de belangrijkste straten zal het Passieverhaal nog worden uitgebeeld op speciaal ontworpen vlaggen. Alles is gekaderd in een laatmiddeleeuwse setting, een halve eeuw geleden ontworpen door priester-historicus Antoon Viaene. Kort na de eeuwwisseling heeft Koen Seynaeve, ook priester en historicus, het concept van Viaene gemoderniseerd. Honderden vrijwilligers brengen de bijbelse en middeleeuwse verhalen in de Brugse straten tot leven brengen. Veel anderen bieden logistieke en materiële steun. We zijn hen dankbaar voor hun engagement.  

26 mei 2022

09.00 u.: Eucharistieviering in de basiliek
10.30 u.: Ochtendprocessie: Overbrenging van het Heilig Bloed naar de Sint-Salvatorkathedraal
11.00 u.: Pontificale Eucharistieviering in de kathedraal, voorgegaan door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, gevolgd door verering van het Heilig Bloed
14.30 u.: Heilig-Bloedprocessie door de Brugse straten
17.45 u.: Slotceremonie op de Burg, gevolgd door verering van het Heilig Bloed in de basiliek tot 19 u.

 

Meer info: www.bloedprocessiebrugge.be. In de Brugse brievenbussen is uitzonderlijk nog een gratis krantje in verband met de processie verspreid.

 

Noël Geirnaert   

 

Wil je zelf ook deelnemen aan de processie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie: https://www.bloedprocessiebrugge.be/contact/.

Meer info over de Gebedsweek rond het Heilig Bloed: https://holyblood.com/welkom.