We kunnen rekenen op verschillende mooie initiatieven:

MensaS Huis “Mensa” wil een voorlopige thuis bieden aan thuisloze vrouwen, eventueel met kinderen. De zusters van Don Bosco geven de voorkeur aan de minsten.
MensaS Integraal werkt rond huiswerk- en studiebegeleiding, het bevorderen van zelfstandigheid van de deelnemers, ontmoeting en integratie evenals interreligieuze dialoog.
missiekring SA S Missiekring Sint-Anna bouwt samen met alle medewerkers bruggen over de landsgrenzen heen; delen in enthousiasme en motivatie, solidariteit en engagement om zo mens te zijn voor elkaar. Ons jaarlijks hoogtepunt: het missieweekend in oktober in verbondenheid met onze projecten. 
missiekring Sint-Donatianus Missiekring Sint-Donatianus organiseert een parochiaal feestmaal eind juni en een missieweekend in oktober. We willen onze mensen gezellig laten samenzitten en ondertussen steunen we onze missieprojecten.
MensaS Open Balie is een ontmoetingsplaats waar mensen samen kunnen verpozen en tot gesprek komen. Welkom elke zaterdag van 11 tot 12 uur (met kans op maaltijd) en op de meeste feestdagen.
MensaS

Poverello is een plaats waar je op weekdagen dagelijks warm kan eten of een tas soep kan krijgen tegen een kleine vergoeding.

MensaS De Sint-Michielsbeweging wil jonge mensen begeleiden in hun geloofsgroei als christen. Vanuit de oproep van Jezus’ Blijde Boodschap willen we het Evangelie handen en voeten geven. We proberen in vriendschap op weg te gaan met mensen in nood.
MensaS Vincentius Brugge Sint-Pieters bedeelt maandelijks voedsel in Huize Fotini.
MensaS Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning (SOC) heeft een onthaalhuis dat een verblijf biedt aan daklozen en vluchtelingen. Een groep omarmers begeleidt de inwoners van het onthaalhuis.