We kunnen rekenen op verschillende mooie initiatieven:

MensaS Huis “Mensa” wil een voorlopige thuis bieden aan thuisloze vrouwen, eventueel met kinderen. De zusters van Don Bosco geven de voorkeur aan de minsten.
MensaS Integraal werkt rond huiswerk- en studiebegeleiding, het bevorderen van zelfstandigheid van de deelnemers, ontmoeting en integratie evenals interreligieuze dialoog.
MensaS Open Balie is een ontmoetingsplaats waar mensen samen kunnen verpozen en tot gesprek komen. Welkom op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur. (voorlopig gesloten door corona)
MensaS

Poverello is een plaats waar je dagelijks warm kan eten of een tas soep kan krijgen tegen een kleine vergoeding.

MensaS De Sint-Michielsbeweging wil jonge mensen begeleiden in hun geloofsgroei als christen. Vanuit de oproep van Jezus’ Blijde Boodschap willen we het Evangelie handen en voeten geven. We proberen in vriendschap op weg te gaan met mensen in nood.
MensaS Vincentius Brugge Sint-Pieters bedeelt maandelijks voedsel in Huize Fotini.
MensaS Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning heeft een onthaalhuis dat een verblijf biedt aan daklozen en vluchtelingen. De werkgroep Solidariteit begeleidt de inwoners van het onthaalhuis.