Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten,

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan.
De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop.
Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

Het vormsel
Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.
De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te plannen.
De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet.
 
Eerste communie

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 - mei 2021) georganiseerd worden.

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien.

Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen.

 
+Lode Aerts
Bisschop van Brugge

 


GEVORMD WORDEN

... een boeiende weg met veel tochtgenoten. 

Ben je geboren in 2008? Of zit je in het 6de leerjaar? Dan kan je je voorbereiden op je vormsel en het vormsel ontvangen.

Het vormsel...WAAROM?

 Je wilt je laten vormen want ...

 • je vindt het belangrijk te leren leven naar het voorbeeld van Jezus.
 • je vindt de voorbereiding een uitdagende kans om je geloof beter te leren kennen.
 • je wilt mensen ontmoeten die ook vandaag christen proberen te zijn.
 • je kijkt ernaar uit om je in de parochie en in de wijde wereld te engageren.

Het vormsel is een bewuste keuze, een geloofsengagement waar men kan voor kiezen!

De vormselvoorbereiding wil de jongeren samen met het gezin laten kennismaken met het kerkgebeuren en met de geloofsgemeenschap.

Voor de 12-jarige:

 • proeven van wat kerk-zijn betekent
 • in groep met geloof bezig zijn
 • je samen inzetten voor zwakke medemensen
 • samen bidden en vieren met je tochtgenoten
 • luisteren naar de verhalen van Jezus en God

Voor de ouders:

 • een kans om mee te stappen in de voorbereiding van de vormeling
 • een warme uitnodiging om deel te nemen aan een aantal activiteiten
 • een mogelijkheid om je eigen geloof te herontdekken of dieper te beleven

Het vormsel...INTERESSE?

Leen Hosten - 0486 51 70 84 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Het vormsel...WANNEER?

 • zaterdag 30 mei 2020 om 15.00 u. in de Christus-Koningkerk.

 • zondag 31 mei 2020 om 10.30 u. in de Sint-Salvatorskathedraal en in de Christus-Koningkerk.

Het vormsel...HOE?

Op verschillende plaatsen bieden we een vormselvoorbereiding aan met hetzelfde programma en met een eigen uitwerking. Daarbij sluit de lokale groep aan bij de wekelijkse viering van de geloofsgemeenschap.

Enkele gemeenschappelijke activiteiten:

De vormselvoorbereiding...WAAR?

Er zijn 3 groepen om bij aan te sluiten. Klik voor meer info:

- In-Brugge
- Christus-Koning
- Sint-Pieters

Vormselgroep 'In-Brugge'

20193S

Contactpersoon
Leen Hosten - Sint-Salvatorskoorstraat 8 8000 Brugge - 0486 51 70 84 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Administratie
Sint-Salvatorskoorstraat 8 8000 Brugge - 050 33 68 41 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Vormselteam
Patrick Broucke - Liesbeth Degryse - Selina De Maeyer - Emina Gastan - Leen Hosten - Zr. Mia Moons - pr. Lieven Soetaert - Roel Vansevenant

Bijeenkomsten in de Sint-Salvatorskathedraal
klik hier voor het volledige programma 2019-2020.

Vormselviering in de Sint-Salvatorskathedraal
zondag 31 mei 2020 om 10.30 u.

Vormselgroep 'Christus-Koning'

19 06 09 Vormsel CKS

Contactpersoon
Hans Bogaert - 0497 68 64 46 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Administratie
Georges Vanparys - Sint-Pieterskerklaan 13 8000 Brugge - 050 31 90 19 - 0486 46 23 35 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Vormselteam
Hans Bogaert - Ann Dejager (begeleiding misdienaars) - pr. Rik Verbeke - Marc Verhaeghe

Bijeenkomsten
Klik hier voor het volledige programma 2019-2020.

Vormselviering in de Christus-Koningkerk
op zondag 31 mei 2020 om 10.30 u.

Vormselgroep 'Sint-Pieters'

20191S

Contactpersoon
Els Creyf - Goudenregenstraat 19 8000 Brugge - 050 31 75 59 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Administratie
Georges Vanparys - Sint-Pieterskerklaan 13 8000 Brugge - 050 31 90 19 - 0486 46 23 35 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Vormselteam
Els Creyf - Hannelore Lannoy - Lieve Van Houcke - Georges Vanparys

Bijeenkomsten
Klik hier voor het volledige programma 2019-2020.

Vormselviering in de Christus-Koningkerk
op zaterdag 30 mei 2020 om 15.00 u.