Beste vormeling en ouder,

WELKOM in onze nieuwe parochie Sint-Donatianus Brugge. We zijn blij dat je kiest voor het vormsel.

De vormselcatechisten en de parochie zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen voor het vormsel in 2022. We kijken vol enthousiasme er naar uit om met jullie op weg te gaan. Vanaf 20 oktober komt hier de link naar het inschrijvingsformulier.

Ondertussen kunnen we wel al meegeven dat er een startavond voor vormelingen en ouders is voorzien op vrijdagavond 19 november om 18.00 u. (eerste groep) of om 19.00 u. (tweede groep). Op die avond krijg je nog de mogelijkheid om je in te schrijven en wordt ook alle info in verband met het programma van de vormselcatechese meegegeven.

De vormselvieringen van 2022 gaan door tijdens het Pinksterweekeinde van 4 en 5 juni 2022.

Heb je nog vragen ? Neem dan contact op met ons via vormsel@kerkinbrugge.be - 050/33 68 41