VORMSEL

 

Beste vormeling en ouder,

WELKOM in onze nieuwe parochie Sint-Donatianus Brugge. We zijn blij dat je kiest voor het vormsel.

 

VOORBEREIDING 

 

Op onze tocht naar het vormsel houden we samen zeven keer halt om na te denken over wat het betekent om christen te zijn en om stil te staan bij de betekenis van het vormsel. 

Op vrijdag 28 oktober is er een startavond voorzien om het programma voor de komende vormselvoorbereiding voor te stellen. We kozen voor twee momenten: om 18 uur en om 19 uur.

 

VORMSELVIERINGEN 

 

De vormselvieringen van 2023 gaan door tijdens het Pinksterweekeinde van 27 en 28 mei.

Heb je nog vragen ? Neem dan contact op met ons via vormsel@kerkinbrugge.be - 050/33 68 41