Een klein vlammetje is genoeg om duizenden kaarsen aan te steken. Eén sprankeltje hoop is genoeg om mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden.
 
Vredeslicht
 

Herabo beeld 22 23 L 2K 0

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws uit onze pastorale eenheid? Wil je regelmatig eens een inspirerend artikel of een deugddoend interview lezen met iemand uit de parochie? Wil je geen evenementen uit het bisdom missen? Of ben je op zoek naar wekelijkse artikels die je geloof verder kunnen verdiepen of juist af en toe in vraag stellen?

BonhoefferIn het najaar bieden dominee Jannica de Prenter (protestantse kerk) en priester Stijn Vanhee (pastorale eenheid Sint-Donatianus) een oecumenische Bijbelstudiereeks aan rond het thema 'Onderweg met Bonhoeffer'. Daarin nemen ze u mee naar de wereld en gedachten van de Lutherse theoloog Dietrich Bonhoeffer. De bijeenkomsten zijn interactief.
 

Bergrede door Fra Angelico Firenze Wikimedia Commons Header

Het CCV biedt tweejaarlijks een leerhuis aan. Als pastorale eenheid nemen we hier ook dit jaar terug aan deel. Het thema voor 2022-2023 is 'Hij nam het woord en onderrichtte hen' (Mt 5,2). Het wordt een diepgaande kennismaking met de woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs als bron van inspiratie voor het geloofsleven vandaag.

prayer klDe situatie in Oekraïne houdt iedereen bezig. Alle hulp is nu belangrijk voor de Oekraïners. Als pastorale eenheid willen we ook ons steentje bijdragen. We zetten in op gebed en ook op solidariteit door goederen en geld in te zamelen om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen.wit break