De moedige getuigenissen in Godvergeten van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk hebben op ons allen diepe indruk gemaakt. De Vlaamse bisschoppen stuurden een reactie uit via Kerknet, die we graag onder uw aandacht brengen. Deze tekst werd ook voorgelezen in het weekend van 30 september - 1 oktober in alle vieringen.

Bonhoefferkring kl
In het najaar gaat de oecumenische Bonhoefferkring weer van start. Dit keer nemen pr. Stijn Vanhee en ds. Jannica de Prenter u mee op een theologische reis die zal gaan over het wezen van de kerk.

Wens je een gezellig babbeltje te slaan?
Iemand te ontmoeten om samen een gezelschapsspel te spelen?

Dan ben je elke dinsdag tussen 14.00 u. en 17.00 u. van harte welkom in het «Open Parochiehuis», Sint-Salvatorskoorstraat 8 in Brugge.

Ken je iemand kennen die daar deugd zou aan hebben, nodig die dan uit.

Herabo beeld 22 23 L 2K 0

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws uit onze pastorale eenheid? Wil je regelmatig eens een inspirerend artikel of een deugddoend interview lezen met iemand uit de parochie? Wil je geen evenementen uit het bisdom missen? Of ben je op zoek naar wekelijkse artikels die je geloof verder kunnen verdiepen of juist af en toe in vraag stellen?

prayer klDe situatie in Oekraïne houdt iedereen bezig. Alle hulp is nu belangrijk voor de Oekraïners. Als pastorale eenheid willen we ook ons steentje bijdragen. We zetten in op gebed en ook op solidariteit door goederen en geld in te zamelen om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen.wit break