Vanaf 2 januari 2022 is er op zondagvoormiddag een wijziging in het schema van de misuren:

  • Begijnhof: 9 uur ipv. 9.30 uur;
  • Sint-Salvators: 10 uur ipv. 10.30 uur;
  • Onze-Lieve-Vrouw: 11.15 uur ipv. 11 uur.

Een volledig overzicht van alle vieringen vindt u hier

Hier vind je de meest recente coronaregels.20211029 Bisdom

Vanaf zaterdag 4 december 2021 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle erediensten in het hele land vanaf de leeftijd van 6 jaar (was voorheen vanaf 10 jaar). Het dragen van het mondmasker is altijd verplicht in het gebouw van de eredienst, ook wanneer er geen eredienst aan de gang is. Een Covid-Safe Ticket (CST) wordt niet gevraagd om de eredienst bij te wonen.

Als vrucht van de voorbije coronamaanden kunnen we in onze pastorale eenheid een nieuwe Missiewerkgroep boven de doopvont houden. Deze ellenlange maanden dwongen ons om op pastoraal vlak een en ander te herzien of te herwerken. Noem het een nieuwe adem geven. Mede onder stimulans van de krachtige missiewerking van de voorbije jaren willen we blijvend inzetten en toekomst geven aan onze gerichtheid op de Derde Wereld, meer bepaald onze verbondenheid met de armste geloofsgemeenschappen en onze pastorale zorg aan armen en zieken.

Arnold Traen SSinds 1 januari 2021 begon Arnold Traen als pastoraal onthaalmedewerker in de Sint-Salvatorskathedraal. Voor velen in het Brugse is Arnold reeds gekend, vooral in zijn woonplaats Assebroek. Hoog tijd om eens dieper te kijken