Willem Vermandere: zanger, beeldhouwer, allround kunstenaar en vorige maand precies 80 geworden. Hij schreef het volgende over dit evangelie: ‘Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt? Dat kan niet! Lazarus kwijnde weg in zijn verloren dorp op de buiten. Hij zei: 'Rabbi, hier ga ik dood van ellende en verveling, maar als ik U zie, dan herleef ik.’ – ‘Dat is – zegt Willem – de kern van de zaak: Jezus’ aanwezigheid is levenwekkend en het verhaal wordt zeer interessant en mooi als je ‘t kan losmaken van die tirannieke letterlijkheid…’ (*)

We willen jullie graag dit mooie gebed om kracht en verbondenheid ten tijde van corona meegeven. Het lied is van Xamen en is gecomponeerd door Tim Lagae.

Nooit gedacht, nooit verwacht
dat dit ons overkomen zou
Ons hart zoekt naar kracht
om door deze nacht
toch verbonden te zijn met elkaar
We zijn heel erg bang, het duurt al zo lang
en het einde is nog lang niet in zicht
Nu klinkt heel sterk door
zingt ieder in koor:
God, kom snel, en bevrijd ons!

Goede vrienden,

We hebben bijna geen woorden om te beschrijven wat ons die laatste dagen overkomt.
Zo helemaal onverwacht zijn dit voor ons tijden van onzekerheid en bang afwachten. Er zijn ook zovele vragen. Kunnen we het virus tegenhouden? Kunnen we de veiligheid garanderen van onze zorgverleners? Zoveel getroffen mensen en hun families… Hoe doorleven we dit alles? Voor hoe lang? De onmacht is groot.